Jestem pedagożką-praktykiem z 10-letnim doświadczeniem, konsultantem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w procesie certyfikacji terapeutycznej), certyfikowaną trenerką umiejętności psychologicznych, praktykiem metody „Dam radę” i metody „Jestem z ciebie dumny”, doradcą zawodowym, z zamiłowania animatorką twórczych warsztatów rodzinnych. Praca jest moją pasją, dzięki której czuję się zawodowo spełniona. W Przestrzeni dla rodziny głównie pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Wspieram dzieciaki/młodzież w radzeniu sobie z trudnościami i nabywaniu nowych umiejętności, poszukuję optymalnych rozwiązań koncentrując się na tym co się sprawdza w danej rodzinie i co pomaga. Nie oceniam, nie diagnozuję, nie narzucam. Akceptuję, nawiązuje relację, poszukuję, poszerzam perspektywę klientów. Rodzicom podpowiadam jak wspierać dzieciaki/młodzież w nabywaniu tych nowych umiejętności. Pracuję w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), w oparciu o metodę „Dam radę”, „Jestem z Ciebie dumny” i terapię poprzez zabawę. Łączę filozofię TSR z podejściem bliskościowym, rodzicielstwem przez zabawę, pedagogiką zabawy, filozofią porozumienia bez przemocy i podejściem duńskiego terapeuty rodzinnego Jespera Juula; w tym zakresie stale się szkolę i rozwijam. Filozofia TSR bliska jest mi w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pracuję pod superwizją indywidualną i grupową Luisa Alarcona.

Szczególne pole mich zainteresowań obejmuje rodzicielstwo przez zabawę, wspieranie rozwoju twórczego i naukowego dzieci oraz dziedzina twórczości i kreatywności. W tej sferze ciągle szukam inspiracji i przestrzeni do rozwoju. Swoją pasją zarażam innych: dzieci, rodziców, nauczycieli. Twórcze działania są nieodłączną częścią mojego życia.

Na stałe związana jestem z Fundacją Manzana. W duchu motta „Pracę swoich marzeń łatwiej jest sobie stworzyć, aniżeli znaleźć” – w Fundacji właśnie takie miejsce sobie tworzę. Stworzona przez nas Przestrzeń dla rodziny jest spełnieniem moich marzeń. Prywatnie kocham kuchnię włoską, teatr i muzykę klasyczną. Wolny czas uwielbiam spędzać organizując twórcze warsztaty rodzinne. Jestem szczęśliwą żoną Karola i mamą bliźniaczek Hani i Marysi.

W Przestrzeni dla rodziny prowadzę:
- konsultacje dla dzieci i ich rodziców;
- terapię indywidualną dla dzieci od 3 do 10 lat;
- terapię indywidualną dla nastolatków;
- warsztaty dla dzieci i młodzieży wzmacniające kompetencje społeczne w szczególności: poczucie własnej wartości;
- wykłady i warsztaty dla rodziców dot. budowania bliskich relacji i rodzicielstwa przez zabawę;
- work-life balance;
- coaching i doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych.

Ukończyłam:
- Pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w tym Danish Folk High School Norgaard Hojskole w Danii, Uniwersytet w Turynie we Włoszech
- Intrę Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (224 godz.)
- Proces Certyfikacji na Konsultanta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Ukończenie I i II stopnia TSR w wymiarze min. 200 godzin; udokumentowanie 100 godzin pracy z klientami w tym nurcie; rozwój osobisty w wymiarze min. 100 godzin; superwizja własnej pracy w wymiarze 20 godzin w ciągu jednego roku)
- Studia podyplomowe z zakresie doradztwa zawodowego

Kursy/szkolenia:
- Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (70 godz.)
- Kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (130 godz.)
- Szkolenie certyfikacyjne na Praktyka metody „Dam radę” oraz metody „Jestem z ciebie dumny” (30 godz.)
- Kurs Porozumienia bez Przemocy w rodzinie i życiu (30 godz.)
- Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.)
- Szkolenie metodyczne międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu (18 godz.)
- Praktyczne warsztaty z zakresu wspierania rozwoju dziecka poprzez stymulację sensoryczną nadające uprawnie Trenera Sensoplastyki
- Kurs praktyki montessoriańskiej w edukacji najmłodszych dzieci (16 godz.)
- Kurs Sensoryki w podejści Pedagogiki Marii Montesorri (8 godz.)
- Liczne kursy/szkolenia z zakresu porozumienia bez przemocy, rodzicielstwa bliskości, rodzicielstwa przez zabawę, wspierania rozwoju twórczego i naukowego dzieci.

Najważniejsze doświadczenia zawodowe:
- Praca z dziećmi i młodzieżą Przestrzeń dla rodziny– trener umiejętności psychologicznych, konsultant Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; warsztaty, konsultacje, wsparcie terapeutyczne
- Praca z rodzicami Przestrzeń dla rodziny – trener umiejętności psychologicznych, konsultant Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach; warsztaty, konsultacje, wsparcie terapeutyczne
- Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualnymi (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym); GOPS-y, OPS-y, MOPS-y, PCPR-y – trener umiejętności psychospołecznych, wsparcie terapeutyczne
- Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera, ADHD, ………….
- Praca z nauczycielami Fundacja Manzana– trener umiejętności psychospołecznych – w zakresie wspierania rozwoju twórczego i naukowego dzieci, stylów poznawczych i stylów uczenia się, kreatywności
- Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym Fundacja Manzana, warszawskie OPS-y, UP – trener umiejętności psychologicznych, wsparcie terapeutyczne, doradztwo zawodowe
- Praca z dziećmi, młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów, CKU Fundacja Manzana, Biuro Edukacji m.st. Warszawy – trener umiejętności psychologicznych
- Praca z młodzieżą z rodzin zastępczych GOPS-y, OPS-y, MOPS-y, PCPR-y – trener umiejętności psychologicznych, wsparcie terapeutyczne
- Praca z opiekunami/rodzicami zastępczymi GOPS-y, OPS-y, MOPS-y, PCPR-y – trener umiejętności psychologicznych, wsparcie terapeutyczne
- Szkoła i dom dziecka w Godzięcinie - pedagog
- Prywatne przedszkole Wesoła Ciuchcia - pedagog