RÓŻNI = RÓWNI. Warsztaty o wzajemnej akceptacji

RÓŻNI = RÓWNI. Warsztaty o wzajemnej akceptacji

Zapraszamy dzieci 7+ z rodzicami na 2-godzinne warsztaty edukacyjne o WZAJEMNYM szacunku, tolerancji i otwartości. O akceptacji KAŻDEGO człowieka, takim jaki jest i empatii wobec innych.

Zajęcia bezpłatne, realizowane w ramach Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego.

Obowiązują zapisy:
Imię i nazwisko, imię/imiona i wiek dziecka/dzieci

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:magda@manzana.org.pl