Grupy rozwojowe

Grupy rozwojowe to spotkanie kobiet wokół wybranego tematu: rodzicielskiego lub zawodowego. Na spotkania przychodzą mamy z maluszkami i w atmosferze otwartości, autentyczności i akceptacji pod okiem prowadzących psycholożek rozmawiają o rzeczach ważnych. . Tematyka poruszanych zagadnień zależy od potrzeb uczestników. Podczas spotkań korzystamy z doświadczeń rodziców, wiedzy i doświadczeń trenerów. Trenerzy prowadzący (psycholog, pedagog) czuwają nad przebiegiem procesu grupowego zgodnie z ustalonymi zasadami.

Czas trwania spotkania: 2 godz.
Spotkania odbywają się w cyklu (10 spotkań) raz w tygodniu dla stałych uczestników danej grupy. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z udziału w grupie rozwojowej, prosimy zajrzeć do zakładki Aktualności i Kalendarza, gdzie na bieżąco ogłaszane są wydarzenia.