Grupy empatii powstały w odpowiedzi na potrzebę kontaktu, wymiany, spotkań rodziców, którzy chcą porozmawiać o tym co ważne, trudne i budzi emocje i napięcie w codziennym życiu. Grupy są prowadzone w duchu Porozumienia bez przemocy (NVC).

Grupa empatii to przestrzeń, w której praktykujemy kontakt z drugim człowiekiem oparty na uważnym słuchaniu oraz kontakt z samym sobą. Empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby własne i innych ludzi. To towarzyszenie drugiej osobie swoją obecnością bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania. Podstawą takiego kontaktu z drugą osobą jest wiara w to, że wszystko to co robimy służy zaspokojeniu potrzeb.

Podczas spotkań:
- otrzymujemy empatię od innych osób i wsparcie w docieraniu do swoich uczuć i potrzeb
- praktykujemy empatyczne słuchanie oraz umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć i potrzeb,
- dajemy przestrzeń do mówienia co w nas żywe.

Czas trwania spotkania: 2 godz.
Spotkania odbywają się w cyklu (10 spotkań) raz w tygodniu dla stałych uczestników danej grupy.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z udziału w grupie empatii, prosimy zajrzeć do zakładki Aktualności i Kalendarza, gdzie na bieżąco ogłaszane są wydarzenia.