Coaching zawodowy (doradztwo zawodowe)

Zapraszamy osoby, które planują powrót do pracy po przerwie, myślą o zmianie i mają obawy z tym związane.

Doradca zawodowy pomaga określić czego klient chce i jest towarzyszem podczas procesu podejmowania decyzji. Wspiera podczas dokonywania zmian w swoim życiu i akceptuje brak gotowości na zmianę. Szanuje indywidualność oraz potrzeby i wartości każdej osoby. Nie narzuca rozwiązań, a praca odbywa się poprzez dialog.

Liczba spotkań uzgadniana jest pomiędzy klientem a coachem.
Czas trwania jednej sesji coachingowej: 50 min.
W Przestrzeni dla Rodziny coaching zawodowy prowadzą: Anna Przybyszewska, Magdalena Wawrzycka, Joanna Ogrodowska

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem psychoterapii prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.